Chicago 16th A

Referansestilen Chicago 16 A (fotnoter) brukes i teologi og bibelvitenskap.

Fotnotene i Chicago er mer utfyllende første gang en kilde refereres. Neste gang brukes en kortversjon med forfatter og tittel.

Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatterens etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger.

Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv).

Artikkel med en forfatter

I fotnota

Forfatter, "Tittel," Tidsskrftnavn, nr. (år), sidetall.

Terje E. Fredwall, "Mellom nærhet og distanse: om Unn i Tarjei Vesaas' roman Is-slottet," Edda, nr. 3 (2004), 220.

I litteraturlista

Forfatter. "Artikkeltittel." Tidsskrifttittel i kursiv årgang, nr. heftenr. (år): sidespenn.
I eksempelet mangler opplysning om årgang og kuttes da bort.


Fredwall, Terje E. "Mellom nærhet og distanse: om Unn i Tarjei Vesaas' roman Is-slottet." Edda, nr. 3 (2004): 218-37.

I EndNote

Legges inn som "Journal article"

Fyll utfeltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Artikkel med to forfattere

I fotnota

Forfattere, "Artikkeltittel," Tidsskrifttittel i kursiv årgang, nr. (år), sidetall.

Begge forfatterne nevnes hver gang.

Eeva Sointu og Linda Woodhead, "Spirituality, gender, and expressive selfhood," Journal for the Scientific Study of Religion 47, nr. 2 (2008). 274.

I litteraturlista

Forfatterne. "Artikkeltittel." Tidsskrifttittel i kursiv årgang, nr. (år): sidespenn.

Sointu, Eeva og Linda Woodhead. "Spirituality, gender, and expressive selfhood." Journal for the Scientific Study of Religion 47, nr. 2 (2008): 259-76.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Avisartikkel

I fotnota

Forfatter, "Avisartikkelens tittel," Avistittel i kursiv, dato og år, sidetall, 4.
Hilde Inntjore, "Kan Agder likestilles?," Fædrelandsvennen, 23.08.2005, sidetall.

I litteraturlista

Forfatter. "Avisartikkelens tittel." Avistittel i kursiv. Dato og år, sidetall.


Inntjore, Hilde. "Kan Agder likestilles?." Fædrelandsvennen. 23.08.2005, 4.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".
Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages og Issue date.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Avisartikkel hentet fra internett (nettavis)

I fotnota

Forfatter, "Avisartikkelens tittel," Avistittel i kursiv, dato og år, URL.

Paul Leer-Salvesen, "Sin lønn verdt?," Fædrelandsvennen, 23.10.2008, http://www.fvn.no/ mening/debatt7article621538.ece?redir=true.


I litteraturlista

Forfatter. "Artikkeltittel." Avistittel i kursiv. Dato og år. URL.

Leer-Salvesen, Paul. "Sin lønn verdt?." Fædrelandsvennen 23.10.2008. http://www.fvn.no/mening/debatt7article621538.ece?redir=true

I EndNote

Legges inn som "Newspapaper article"

Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, newspaper, Pages (med URL) og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Avisartikkel uten personlig forfatter

I fotnota

Dersom det ikke er oppgitt en personlig forfatter av avisartikkelen, kan du bruke avisens navn som innførselsord.

Farsunds avis, "Sæløer og Korshavn ligger som en protest mot avfolkningstendensen i sørlandsk skjærgård," 09.07.1962.

I litteraturlista

Avisens navn. "Artikkeltittel." Dato og år.


Farsunds avis. "Sæløer og Korshavn ligger som en protest mot avfolkningstendensen i sørlandsk skjærgård." 09.07.1962.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Bruk avisnavnet som forfatter/Reporter (med komma på slutten for å unngå invertering) og fyll videre ut Year, Title og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Blogginnlegg

I fotnota

Forfatter bloggtittel (Blogg), dato, år, URL.

Birgitte Kleivset Birgittes bloggotek (Blogg), 27. 01., 2010, http://birgittekleivset.blogspot.com/2010/12/noen-2010-nyheter.html.

I litteraturlista

Dersom bloggen skal oppgis i litteraturlista gjøres det slik.
Forfatter. "Tittel." I Bloggtittel i kursiv (blogg), år.


Kleivset, Birgitte. "Noen 2010-Nyheter." I Birgittes bloggotek (Blogg), 2010.

I EndNote

Legges inn som "Blog".

Fyll ut feltene Author, Year, Title of entry og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Bok med en forfatter

I fotnota

Forfatter, Tittel i kursiv (Utgivelsessted: Forlag, år), sidetall.

Terje Sødal, Til Skræk Og Exempel: Trolldom, Dødsstraff Og Kriminalitet På Agder Ca. 1550-1700 (Kristiansand: Portal, 2008), 14.

I litteraturlista

Forfatter. Boktittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag, år.


Sødal, Terje. Til skræk og exempel: trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal, 2008.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Bok med fire eller flere forfattere

I fotnota

I fotnoten bruker du bare første forfatter og et.al.


Første forfatter et al., Tittel i kursiv (Utgivelsessted: Forlag, år), sidetall.


Eide et al., Fordi vi er mennesker: en bok om samarbeidets etikk, 7.

I litteraturlista

Opp til 10 forfattere nevnes alle i litteraturlista. Bare navnet til den første forfatteren inverteres (etternavn, fornavn)


Forfatterne. Boktittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag, år.
 
Eide, Solveig Botnen, Hans Herlof Grelland, Aslaug Kristiansen og Dag G. Aasland. Fordi vi er mennesker: en bok om samarbeidets etikk. Bergen: Fagbokforlaget, 2011.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Bok med redaktør

I fotnota

Redaktør, red. Tittel i kursiv (Utgivelsessted: Forlag, år).
 
Elise Seip Tønnessen, red. Sammensatte tekster: barns tekstpraksis (Oslo: Universitetsforlaget,2010).

I litteraturlista

Redaktør, red. Boktittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag, år.


Tønnessen, Elise Seip, red. Sammensatte tekster: barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

I EndNote

Legges inn som "Edited book".

Fyll in feltene Editor, Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Bok med to forfattere

I fotnota

Begge forfatterne nevnes hver gang.

Forfattere, Tittel i kursiv (Utgivelsessted: Forlag, år), sidetall.


May-Brith Ohman Nielsen og Jahn Thon, Wergelandenes Kristiansand: Byguide (Kristiansand: Wergelandselskapet, 2008), 9.

I litteraturlista

Begge forfatterne nevnes, Boktittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag, år.

Nielsen, May-Brith Ohman og Jahn Thon. Wergelandenes Kristiansand: Byguide. Kristiansand: Wergelandselskapet, 2008.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Bokanmeldelse

I fotnota

Forfatter, anmeldelse av bokas tittel, av bokas forfatter, Tidskrifttittel i kursiv, volum, hefte (år).

Elstad, Hallgeir, "Anmeldelse av Vekkelsesvind: den norske vekkingskristendomen, av Bjørg Seland," Historisk tidsskrift 88, nr. 3 (2009), 53.

I litteraturlista

Forfatter. Anmeldelse av bokas tittel, av bokas forfatter. Tidsskrifttittel i kursiv, volum, heftenr. (år): sider.


Elstad, Hallgeir. Anmeldelse av Vekkelsesvind: den norske vekkingskristendomen, av Bjørg Seland. Historisk tidsskrift 88, nr. 3 (2009): 531-34.

I EndNote

Legges inn som "Journal articel".
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal. Volume, Issue, Pages og Reviewed item.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Dissens i NOU

I fotnota

Forfatter, "Tittel på dissens." I NOU tittel i kursiv. (Utgivelsessted: Utgiver, årstall), sidetall.

 

Hege Orefellen, "Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre. [Dissens til Lovutvalg for vurdering av regler om tvang mv. i psykisk helsevern]." I NOU 2011:9: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet.utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 2010: avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011. (Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2011), 270.

I litteraturlista

Forfatter. "Tittel på dissens." I NOU tittel i kursiv, sidespenn. Utgivelsessted: Utgiver, årstall.

 

Orefellen, Hege. "Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre. [Dissens til Lovutvalg for vurdering av regler om tvang mv. i psykisk helsevern]." I NOU 2011:9: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet.utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 2010: avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011., 263-87. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2011.

I EndNote

Legges inn som "Generic".

 

Fyll ut feltene Author, Year, Title (tittel på dissens), Secondary title (tittel på NOU), City, Publisher og Pages

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Doktorgradsavhandling

I fotnota

Forfatter, "Tittel," (Doktorgradsavhandling, Universitet, år)

Knut Dørum, "Romerike og riksintegreringen: integreringen av Romerike i det norske rikskongedømmet i perioden ca. 1000-1350" (Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, 2004).

I litteraturlista

Forfatter. "Tittel." Doktorgradsavhandling, Universitet, år.


Dørum, Knut. "Romerike og riksintegreringen: integreringen av Romerike i det norske rikskongedømmet i perioden ca. 1000-1350." Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, 2004.

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, University og Thesis type.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

DVD

I fotnota

Tittel i kursiv, (Utgiver, år), Type.

Hawaii, Oslo: kjærlighet for viderekomne, (Scanbox Entertainment Norway, 2005), DVD.

I litteraturlista

Tittel i kursiv. Utgiver, år. Type.

Hawaii, Oslo: kjærlighet for viderekomne. Scanbox Entertainment Norway, 2005. DVD.

I EndNote

Legges inn som "Film or broadcast".


 Fyll ut feltene Director, Year released, Country, Distributor, og Medium.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

E-bok

I fotnota

Forfatter, "Tittel." (Utgivelsessted: Forlag, år), URL.

Christine Stansell, The Feminist Promise: 1792 to the Present. (New York: Modern Library, 2010), http://site.ebrary.com/lib/agder/docDetail.action?docID=10386235.

I litteraturlista

Forfatter. Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag, år. URL.


Stansell, Christine. The feminist promise: 1792 to the present.  New York: Modern Library, 2010. http://site.ebrary.com/lib/agder/docDetail.action?docID=10386235.

I EndNote

Legges inn som "Electronic book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published, Publisher og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

E-post

I fotnota

Oppgi hvem du har snakket med, hvilken rolle denne personen spiller som er relevant i denne sammenheng, hvordan kommunikasjonen har skjedd og tidspunkt.

Be alltid personen som har uttalt seg om å godkjenne at du siterer dem og at du siterer dem korrekt.

Frode Bakken (Biblioteksjef Høgskolebiblioteket i Telemark) i e-post til forfatteren, november 2010.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra e-posten.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Elektronisk artikkel

I fotnota

Forfatter, "Artikkeltittel," Tidsskrifttittel i kursiv volum/årgang, nr. (år), URL.

Alexandra Irene Larsen, "Krigen på Sri Lanka og stormaktsinteresser i Det indiske hav," Tidsskrift for samfunnsforskning 50, nr. 4 (2009), http://www.idunn.no/ts/tfs/2009/04/art07.

Dersom DOI (Digital Object Identifier) er oppgitt foretrekkes denne fremfor URL.

Mersland, Roy, Trond Randøy, and Reidar Øystein Strøm, "The impact of international influence on microbanks' performance: a global survey," I International Business Review 20, nr. 2 (2011): 163-76. doi:10.1016/j.ibusrev.2010.07.006

I litteraturlista

Forfatter. "Artikkeltittel." Tidsskrifttittel i kursiv volum, nr. (år), URL.

Larsen, Alexandra Irene. "Krigen på Sri Lanka og stormaktsinteresser i Det indiske hav." Tidsskrift for samfunnsforskning 50, nr. 4 (2009): 551-66. http://www.idunn.no/ts/tfs/2009/04/art07.

Dersom DOI (Digital Object Identifier) er oppgitt foretrekkes denne fremfor URL.

Mersland, Roy, Trond Randøy, and Reidar Øystein Strøm. "The impact of international influence on microbanks' performance: a global survey." International Business Review 20, nr. 2 (2011): 163-76. doi:10.1016/j.ibusrev.2010.07.006

I EndNote

Legges inn som "Electronic article"
Fyll utfeltene Author, Year, Title, Periodical Title, Volume, Issue, Pages og URL / DOI.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Flerbindsverk

I fotnota

Serietittel i kursiv, antall volum. (Utgivelsessted: Forlag, årsspenn)

Aschehougs Norgeshistorie, 12 vol. (Oslo: Aschehoug,1994-1998).

I litteraturlista

Serietittel i kursiv. Redigert av... Antall volum. Utgivelsessted: Forlag, årsspenn.

Aschehougs Norgeshistorie. Redigert av Knut Helle. 12 vol. Oslo: Aschehoug, 1994-1998.

I EndNote

Legges inn som "Serial".


Fyll ut feltene Year, Title, Editor, City og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Forelesning

I fotnota

Oppgi hvem du har snakket med, hvilken rolle denne personen spiller som er relevant i denne sammenheng, hvordan kommunikasjonen har skjedd og tidspunkt.

Be alltid personen som har uttalt seg om å godkjenne at du siterer dem og at du siterer dem korrekt.

Tor Vegge (Førsteamenuesis, Universitetet i Agder) i forelesning, mai, 2007)

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlisten.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra forelesningen.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Fra Bibelen

I fotnota

Oppgi hvilken bok, kapittel og vers sitatet er hentet fra.

1 Tess. 4:11

I litteraturlista

Oppgis normalt ikke i litteraturlista

I EndNote

Legges inn som "Book".

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Fra organisasjon (uten personlig forfatter)

I fotnota

Organiasasjon/Institusjon, "Tittel," Hentet [dato] fra [URL].

Universitetet i Agder, "Om organisasjonen,"  Hentet 5. juli 2011 fra http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/organisasjonen.

I litteraturlista

Organisasjon/Institusjon. "Tittel." Hentet [dato] fra [URL].


Universitetet i Agder. "Om organisasjonen."  Hentet 5. juli 2011 fra http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/organisasjonen.

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author (her skriver du organisasjonen med komma etter siste ord for å unngå invertering), Year, Title, URL. I feltet for URL skriver du "hentet [dato] fra [URL].

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Kapittel i bok med redaktør

I fotnota

Artikkelforfatter, "Artikkeltittel" i Boktittel i kursiv, red. Redaktørens navn (Utgivelsessted: Forlag, år), sidetall.

Elisabet Haakedal, "Hva er en disippel?: Multimodalitet i elevarbeidsbøker," i Sammensatte tekster: barns tekstpraksis, red. Elise Seip Tønnessen (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 173.

I litteraturlista

Artikkelforfatter. "Kapitteltittel." I Bokas tittel i kursiv, redigert av Redaktørens navn, sidespenn. Utgivelsessted: forlag, år.


Haakedal, Elisabet. "Hva er en disippel?: Multimodalitet i elevarbeidsbøker." I Sammensatte tekster: barns tekstpraksis, redigert av Elise Seip Tønnessen, 171-91. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Konferansebidrag

I fotnota

Forfatter, "Tittel" (paper presentert på konferansens navn, sted, år).

Kjell J. Bråstad, "Agder - del av en Skagerrak-Kattegat-region?" (paper presentert på Agderseminaret, Kristiansand, 2008).

I litteraturlista

Forfatter. "Tittel." Paper presentert på konferansens navn, utgivelsessted år.


Bråstad, Kjell J. "Agder - del av en Skagerrak-Kattegat-region?" Paper presentert på Agderseminaret, Kristiansand, 2008.

I EndNote

Legges inn som "Conference proceedings".
Fyll ut feltene Author, Year of conference, Title, Conference name og Conference location.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Lover og forskrifter

I fotnota

"Lovtittel," (år).

"Åndsverkloven. Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven),"  (1961).

I litteraturlista

"Lovtittel." (år)


"Åndsverkloven. Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven)."  (1961).

I EndNote

Legges inn som "Legal Rule or Regulation".


Fyll ut feltene Year og Title.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Mastergradsavhandling

I fotnota

Forfatter, "Tittel" (type avhandling, utgiver, år).

Leif Helge Daland, "Livskraften ebber ut: en undersøkelse av befolkningsendringen i utvalgte uthavnssamfunn mellom Lindesnes og Lista 1900-1970" (Mastergradsavhandling, L.H. Daland, 2010).

I litteraturlista

Forfatter. "Tittel." Mastergradsavhandling, Utgiver (som oftest forfatteren), år.


Daland, Leif Helge. "Livskraften ebber ut: en undersøkelse av befolkningsendringen i utvalgte uthavnssamfunn mellom Lindesnes og Lista 1900-1970." Mastergradsavhandling, L.H. Daland, 2010.

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, University og Thesis type.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Musikk-CD

I fotnota

Artist, Tittel i kursiv, (Utgivelsessted: Plateselskap, år), Type.
Rolf Kristensen, Shimmering minor, (Kristiansand: Ponca Jazz Records, 2005), CD.

I litteraturlista

Artist. Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Plateselskap, år. Type.


Kristensen, Rolf. Shimmering minor. Kristiansand: Ponca Jazz Records, 2005. CD.

I EndNote

Legges inn som Audiovisual material.
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published, Publisher og Type.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Nettside

I fotnota

Forfatter, "Tittel," Hentet [dato] fra [URL]

Kari-Mette Walmann Hidle, "William og Kate: et uskyldig eventyr?," Hentet 4. mai 2011 fra http://www.forskning.no/artikler/2011/mai/287215

I litteraturlista

Forfatter. "Tittel." Hentet [dato] fra [URL]

Hidle, Kari-Mette Walmann. "William og Kate: et uskyldig eventyr?" Hentet 4. mai 2011 fra http://www.forskning.no/artikler/2011/mai/287215

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, URL. I feltet for URL skriver du "hentet [dato] fra [URL].

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

NOU

I fotnota

Forfatter, "Tittel," i NOU år og nummer (Utgivelsessted: Utgiver, år)

Sissel Østberg, "Mangfold og mestring: flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet," i NOU 2010:7 (Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2010).

I litteraturlista

Forfatter "Tittel." I NOU år og nummer. Utgivelsessted: Utgiver, år.


Østberg, Sissel. "Mangfold og mestring: flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet." I NOU 2010:7. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2010.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll inn feltene Author, Year, Title, Secondary title, Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Odelstingsproposisjon

I fotnota

Forfatter/Departement, "Tittel," i St. meld. nummer og år (Utgivelsessted: utgiver, år).

Barne- og likestillingsdepartementet, "Om lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par)" i Ot. prp. nr 33 (2007-2008), Ot. prp. nr 33 (2007-2008), ([Oslo] 2008).

 

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret og odelstingproposisjoner endret navn til Prop. L., Prop LS, eller Prop. S. Les mer her.

I litteraturlista

Forfatter/departement. "Tittel." I Ot. prop. [nummer og år]. Utgivelsessted: Utgiver, år.


Barne- og likestillingsdepartementet. "Om lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par)." I Ot. prp. nr 33 (2007-2008),. [Oslo], 2008.

I EndNote

Legges inn som "Generic".
Fyll inn feltene Author, Year, Title, Secondary title, Place Published og Publisher.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Oppslagsverk

I fotnota

Velkjente oppslagsverk siteres ofte i noten og trenger ingen innførsel i litteraturlista. Her brukes forkortelsen s.v. (sub verbo - under ordet) Utgave for leksikonet bør tas med.

Store norske leksikon, 3. utg., s.v. "Middelalderen".

I litteraturlista

Leksikon, Utgave. Antall volum. Utgivelsessted: Forlag, år.


Store norske leksikon. 3. utg. 16. vol. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1997.

 

 

I EndNote

Legges inn som "Encyclopedia".

Fyll ut feltene Author (hvis oppgitt), Title, Encyclopedia title, City og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Oppslagsverk på internett

I fotnota

Behandles som vanlig oppslagsverk, men føy gjerne til URL og dato for siste oppdatering / dato for nedlasting.
OBS: navnet skrives Fornavn Etternavn i teksten.

Eivind Tjønneland. "Etikk," I Store norske leksikon, sist endret 4. mars 2009, http://snl.no/etikk.

 

I litteraturlista

Forfatter, "Tittel," i Leksikon i kursiv. Sist endret [dato og år]. URL.

OBS: etternavnet skrives før fornavnet (invertert) i litteraturlisten.


Tjønneland, Eivind. "Etikk." i Store norske leksikon. Sist endret 4. mars 2009. http://snl.no/etikk.

I EndNote

Legges inn som "Encyclopedia".
Fyll ut feltene Author (hvis oppgitt), Title, Encyclopedia title, Place Published og Publisher.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Rapport hentet fra internett

I fotnota

Forfatter, Tittel, (Utgivelsessted: Utgiver, år), URL.

Trine Klette, Tid for trøst: en undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner, (Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2007), http://www.nova.no/asset/2721/1/2721_1.pdf.

I litteraturlista

Forfatter. Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Utgiver, år. URL.

Klette, Trine. Tid for trøst: en undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner.  Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2007. http://www.nova.no/asset/2721/1/2721_1.pdf.

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Samtale/telefonsamtale

I fotnota

Oppgi hvem du har snakket med, hvilken rolle denne personen spiller som er relevant i denne sammenheng, hvordan kommunikasjonen har skjedd og tidspunkt.

Be alltid personen som har uttalt seg om å godkjenne at du siterer dem og at du siterer dem korrekt.

Else-Margrethe Bredland (Bibliotekdirektør, Universitetsbiblioteket i Agder), i samtale med forfatteren, september 2010.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Statistikk

I fotnota

Statistikkprodusent, "Tittel," URL.

Statistisk Sentralbyrå, "Befolkningsstatistikk. Adopsjoner 2010. Flere gutter fra Kina," http://www.ssb.no/adopsjon/.

I litteraturlista

Statistikkprodusent. "Tittel." URL.


Statistisk sentralbyrå. "Befolkningsstatistikk. Adopsjoner 2010. Flere gutter fra Kina."  http://www.ssb.no/adopsjon/.

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene Author, Title og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×

Stortingsmelding

I fotnota

Forfatter/Departement, "Tittel," i St. meld. [nummer og år] (Utgivelsessted: utgiver, år).

Kultur- og kirkedepartementet, "Bibliotek: kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digitaltid," i St.meld. nr. 23 (2008-2009) ([Oslo]: [Regjeringen], 2009).

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret og Stortingsmelding endret navn til Melding til Stortinget (Meld. St.). Les mer her.

I litteraturlista

Forfatter/departement. "Tittel." I St. meld. [nummer og år]. Utgivelsessted: Utgiver, år.


Kultur- og kirkedepartementet. "Bibliotek: kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digitaltid." I St.meld. nr. 23 (2008-2009). [Oslo]: [Regjeringen], 2009.

I EndNote

Legges inn som "Generic".

Fyll inn feltene Author, Year, Title, Secondary title, Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 26.04.2013
×