Referansestiler

En referansestil er en standardisert måte å oppgi kilder på i henvisninger og litteraturliste. Det finnes mange ulike stiler. Et eksempel er å bruke parenteser i teksten med opplysning om forfatter og årstall (APA), et annet å oppgi opplysningene i fotnoter (Chicago).

Valg av referansestil er fagavhengig. Ulike fag har gjerne sine preferanser for hvordan kilder skal oppgis. Tidsskrifter og forlag kan dessuten ha egne krav til referansestil som forskere må forholde seg til ved publisering.
Som student er det viktig at du lærer deg grunnprinsippene for korrekt kildebruk og sitering. Det kan dessuten være nyttig å avklare med veileder hvilken stil som anbefales for ditt fag. Hvis det ikke er anbefalt noen stil for ditt fag, er det viktig at du velger en standardisert stil og bruker denne konsekvent.


På Kildekompasset finner du en oversikt over anbefalte referansestiler utarbeidet på grunnlag av en undersøkelse blant vitenskapelig ansatte ved UiA og HiT våren 2011.


Eksempelsamlingene er laget for følgende referansestiler:
APA 6th
APA 6th tilpasset fotnoter
Chicago 16th A
IEEE


Det finnes flere referansestiler som kan være foretrukket innen ditt fag, men som ikke har blitt oppgitt i undersøkelsen ved UiA og HiT. Se oversikt over flere stiler på Søk og Skriv.

Finn tilpassede norske stiler for EndNote her.

I videoen under snakker USNs prorektor Kristian Bogen om akademisk redelighet.

Sist oppdatert: 04.05.2018